การชำระเงิน

Credit Card
(Visa,MasterCard)

     ลูกค้าสามารถชำระสินค้าผ่านบัตรเครดิตออนไลน์ VISA
และ MasterCard ผ่านหน้าระบบ paypal ซึ่งจำเป็นจะต้องกรอกหมายเลขบัตรและCCV
ในการชำระเงินออนไลน์ขั้นตอนการชำระด้วยบัตรเครดิต

  1. ดำเนินคำสั่งซื้อและชำระเงิน
  2. เลือดช่องทางการชำเงิน Paypal
  3. กรอกรายละเอียดบัตรเครดิตและรายละเอียดเพื่อออกใบเสร็จและจัดส่งสินค้า
  4. ระบบจะส่งรายละเอียดให้ทางอีเมล์อีกครั้ง
  5. ชำระเงินสำเร็จ

* เพื่อความรวดเร็วเมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
สามารถติดต่อหาเจ้าหน้าที่

084-3565612 หรือ
@outdoorgear-thai
null facebook

DIRECT BANK TRANSFER
(โอนเงินทางธนาคาร)

ลูกค้าสามารถชำระสินค้าสินค้าโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
ในการชำระเงินตามขั้นตอนดังนี้

  1. ดำเนินคำสั่งซื้อและชำระเงิน
  2. เลือดช่องทางการชำเงิน DIRECT BANK TRANSFER(โอนเงินทางธนาคาร)
  3. กรอกรายละเอียดเพื่อออกใบเสร็จและจัดส่งสินค้า
  4. ระบบจะส่งรายละเอียดให้ทางอีเมล์อีกครั้ง
  5. ชำระเงินสำเร็จ

* เพื่อความรวดเร็วเมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
สามารถติดต่อหาเจ้าหน้าที่

084-3565612 หรือ
@outdoorgear-thai
null facebook